FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Generalforsamlinger

Generalforsamling 2023 – lørdag den 21.05.23 på spisestedet Havnen i Bagenkop

Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2022 - fotos: Stina Milsø

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker ved mail eller brev til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden mv.

Generalforsamling 2020 - foto: Stina Milsø
Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – mail@fredmosen.dk