FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Generalforsamlinger

Generalforsamlingen 2022 afholdt den 21. maj kl.10 på Humble Kro og Hotel

Klik og læs:  Bestyrelsens beretning  –  Om bredbånd  Referatet  – Regnskabet

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker ved mail eller brev til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden mv.

Generalforsamling 21.5. 2022.
Preben Jørgensen stopper som formand. Lise Balling Engelsen stopper som sekretær.
Bestyrelsen består nu af: Poul Sejer-Nielsen (formand), Mette Knudsen (kasserer), Henrik Hansen (sekretær), Lene Berendtsen og Stina Milsø.

Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Kløverbakken 11, 5260 Odense S – tlf.: 21 42 24 48 – mail@fredmosen.dk