FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker ved mail eller brev til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden mv.

Generalforsamling 2020 – lørdag den 23. maj kl. 10 på Humle Kro og Hotel    AFLYST pga. COVID 19!

Regnskaber:
Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Haugårdsvænget 9, Gestelev, 5750 Ringe – tlf.: 62621520 – psj@mail.dk
Luk menu