FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker ved mail eller brev til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden mv.

Generalforsamling 2020 – afholdt lørdag den 1. august kl. 10 på Humle Hotel  

Næste generalforsamling finder sted lørdag d. 29. maj 2021 kl. 10 på Humble Hotel.  

Regnskaber:
Generalforsamling 2020
Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Haugårdsvænget 9, Gestelev, 5750 Ringe – tlf.: 62621520 – mail@fredmosen.dk
Luk menu