FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Generalforsamling

Generalforsamling 2022 den 21. maj kl.10 på Humble Kro og Hotel

Bestyrelsens beretning

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker ved mail eller brev til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden mv.

Generalforsamling 2021 – afholdt lørdag den 1. august kl. 10 på Humle Hotel  

Regnskaber:

Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Haugårdsvænget 9, Gestelev, 5750 Ringe – tlf.: 62621520 – mail@fredmosen.dk