FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Bestyrelsen

Anne Munk Kaae
Formand
Ole Rømers Vej 8
5700 Svendborg
tlf.: 27 83 08 32
annemunk18@gmail.com
Mette Knudsen
Kasserer
Fredmosevej 11
5932 Humble
tlf.: 40 25 93 38
mettemathilde@hotmail.com
Henrik Hansen
Sekretær
Assensvej 240
5771 Stenstrup
tlf.: 93 92 52 62 henrikafrika@gmail.com
Lene Berendtsen Bestyrelsesmedlem
Hammeren 60,
5320 Agedrup
tlf.: 20 80 25 33 lb@gloriamundi.dk
 
Dorthe Merete Kirk Berg
Bestyrelsesmedlem
Stokløkken 3
5863 Ferritslev
tlf.: 40 59 15 24
kirkberg@sol.dk

Bestyrelsessuppleant: Jens Peter Clausen, Fillippavej 5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år.
I lige årstal vælges 2 medlemmer.
I ulige årstal vælges 3 medlemmer.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Ole Rømers Vej 8, 5700 Svendborg – tlf.: 27 83 08 32 – mail@fredmosen.dk