FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Bestyrelsen

Poul Sejer Nielsen
Formand
Kløverbakken 11
5260 Odense S
tlf.: 21 42 24 48
poul@sejer-nielsen.dk
Mette Knudsen
Kasserer
Kochsgade 54
5000 Odense C
tlf.: 40 25 93 38
mettemathilde@hotmail.com
Henrik Hansen
Sekretær

Stina Milsø
Bestyrelsesmedlem
Fåborgvej 43,
5250 Odense SV
tlf.: 22 90 58 20
rsmiloe@dsa-net.dk
Lene Berendtsen
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år.
I lige årstal vælges 2 medlemmer.
I ulige årstal vælges 3 medlemmer.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Kløverbakken 11, 5260 Odense S – tlf.: 21 42 24 48 – mail@fredmosen.dk