FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973

Billeder fra årets odinære generalforsamling lørdag den 21. maj på Spisestedet Havnen i Bagenkop

Arbejdsdag og broopsætning 27. maj 2023 – fotos: Stina Milsø

Se vores facebookgruppe:
Nordenbro Grundejerforening –
lukket gruppe
kun for medlemmer!  
Info fra bestyrelsen til medlemmer. 
– klik blot på f-logoet
.

Af navnet fremgår det, at foreningen er startet på den stiftende generalforsamling i marts 1973 bestående af ejere af 86 parceller udstykket dengang fra matrikel 32 d, 32 f og 32 k Nordenbro by, Magleby sogn. Hertil hører også de private veje og andre fællesarealer.

Vejene er i god stand, og der er gode facilliteter såsom legeplads og fællesarealer med bænke. I sommerhalvåret er der opsat badebro, ja selv en hjertestarter er tilgængelig på stedet.

Ændring i kontingentbetaling

På grund af stor stigning til Betalingsservice (PBS) har vi valgt at opsige aftalen.
For at opkrævning fremover kan gå så let som muligt, beder vi jer om at oprette en fast overførsel i netbanktil betaling 19. april 2023 – første gang.
Gør det gerne allerede nu. Betaling skal oprettes med 1.000 kr.
( årligt kontingent p.t.) Fast årlig overførsel.
Foreningens konto: Reg. nr. 0828 Konto nr. 0003069486. Supplerende oplysninger – Vej og nummer for sommerhuset.
Evt. spørgsmål kan rettes til kasserer Mette Knudsen

Øvrige datoer for 2023

  • Generalforsamling, Søndag den 21. maj 2023
  • Bro opsætning og arbejdsdag, 27. maj 2023
  • 50 års Jubilæumsfest bliver lørdag  den 16. september 2023 kl. 13 i Fredmosen
Sankt Hans aften 2022

Akuthjælp / Emergency / Notfâlle:

Dansk
English
Deutch
Et sensommerbillede 2020 fanget af Stima Milsøe

Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Ole Rømers Vej 8, 5700 Svendborg – tlf.: 27 83 08 32 – mail@fredmosen.dk