FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973

Af navnet fremgår det, at foreningen er startet på den stiftende generalforsamling i marts 1973 bestående af ejere af 86 parceller udstykket dengang fra matrikel 32 d, 32 f og 32 k Nordenbro by, Magleby sogn. Hertil hører også de private veje og andre fællesarealer.

Vejene er i god stand, og der er gode facilliteter såsom legeplads og fællesarealer med bænke. I sommerhalvåret er der opsat badebro, ja selv en hjertestarter er tilgængelig på stedet.

Badebroen er nu sat op af et udvalgt hold og klar til sommeren 2020

Seneste Nyt!

UDSAT:  Generalforsamlingen  2020 som var planlagt til afholdelse 23. maj ser vi os nødsaget til at udsætte til senere på året. Der kommer en mail rundt til alle om dette.

AFLYST: Arbejdsdag 30.5. er aflyst. Badebroen kommer op og holdet til det er samlet. 

Skt. Hans 27.6. Der bliver brændt bål af som vi plejer. Der kan derfor smides grenaffald o.s.v på stranden fra 3 uger før. Om der bliver arrangement med pølser og drikkevarer kommer an på anbefalingerne til den tid.

Mange hilsener Bestyrelsen

Se vores facebookgruppe: Nordenbro Grundejerforening – lukket gruppe kun for medlemmer!   Info fra bestyrelsen til medlemmer.  – klik blot på f-logoet.


Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Haugårdsvænget 9, Gestelev, 5750 Ringe – tlf.: 62621520 – psj@mail.dk
Luk menu