FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973

Arbejdsdag og broopsætning 27. maj 2023 – fotos: Stina Milsø

Se vores facebookgruppe:
Nordenbro Grundejerforening –
lukket gruppe
kun for medlemmer!  
Info fra bestyrelsen til medlemmer. 
– klik blot på f-logoet
.

Af navnet fremgår det, at foreningen er startet på den stiftende generalforsamling i marts 1973 bestående af ejere af 86 parceller udstykket dengang fra matrikel 32 d, 32 f og 32 k Nordenbro by, Magleby sogn. Hertil hører også de private veje og andre fællesarealer.

Vejene er i god stand, og der er gode facilliteter såsom legeplads og fællesarealer med bænke. I sommerhalvåret er der opsat badebro, ja selv en hjertestarter er tilgængelig på stedet.

Fællesarealet lørdag den 4. november:

Så er der samlet affald/plast på fællesarealet 😊 Jens Peter, Britt og Lene tog 1 time med indsamling i lørdag eftermiddag – 3 fyldte sække blev det til og 2 x flaskepost 😊Det ene fik vi ikke foreviget, men medsendte som er fra 2004😳Plastflasker holder længe i naturen
Lars har gjort et rigtig flot arbejde med at rydde arealet 👍🏼😃 Han vil tage det sidste, når der bliver tørt nok til det.

Kærlig hilsen Mette

Legepladsen her til morgen, søndag den 22. oktober

Det ser slemt ud. Bænke er skyllet bort.Tak til Stina for billederne.
I løbet af eftermiddagen vil der blive sat markering op på udsatte steder, ved legepladsen, sydtrappen  mv. af Anne og hendes mand. Pas på derude ved skrænterne. Meld gerne ind, hvis der er steder, der skal markeres.

Så er der samlet affald/plast på fællesarealet 😊 Jens Peter, Britt og jeg tog 1 time med indsamling i lørdag eftermiddag – 3 fyldte sække blev det til og 2 x flaskepost 😊Det ene fik vi ikke foreviget, men medsendte som er fra 2004😳Plastflasker holder længe i naturen
Lars har gjort et rigtig flot arbejde med at rydde arealet 👍🏼😃 Han vil tage det sidste, når der bliver tørt nok til det.

Kærlig hilsen Mette

Mette Knudsens billeder:

50 års  jubilæumsfest 16. september 2023 på legepladsen i teltet i Fredmosen

Se flere billeder på Facebooksiden: www.facebook.com/groups/345235592314159/

Sankt Hans aften 2022

Akuthjælp / Emergency / Notfâlle:

Dansk
English
Deutch
Et sensommerbillede 2020 fanget af Stima Milsøe

Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Ole Rømers Vej 8, 5700 Svendborg – tlf.: 27 83 08 32 – mail@fredmosen.dk