FREDMOSEN


Et attraktivt sommerhusområde på Sydlangelands østkyst


Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973

Foto: Mette Knudsen 16. juli 21

Skøn sommer 2021 med rekordmange på badebroen!

Se vores facebookgruppe:
Nordenbro Grundejerforening –
lukket gruppe
kun for medlemmer!  
Info fra bestyrelsen til medlemmer. 
– klik blot på f-logoet
.

Af navnet fremgår det, at foreningen er startet på den stiftende generalforsamling i marts 1973 bestående af ejere af 86 parceller udstykket dengang fra matrikel 32 d, 32 f og 32 k Nordenbro by, Magleby sogn. Hertil hører også de private veje og andre fællesarealer.

Vejene er i god stand, og der er gode facilliteter såsom legeplads og fællesarealer med bænke. I sommerhalvåret er der opsat badebro, ja selv en hjertestarter er tilgængelig på stedet.

Sankt Hans aften 2022

Sct. Hans blev afholdt d. 25. juni.
Pølser blev grillet fra kl. 20.00
Bålet blev tændt kl. 21.00

Generalforsamling 21.5.2022.

Preben Jørgensen stoppede som formand. Lise Balling Engelsen stoppede som sekretær.

Bestyrelsen består nu af: Poul Sejer-Nielsen (formand), Mette Knudsen (kasserer),
Henrik Hansen (sekretær), Lene Berendtsen og Stina Milsø.

Fra arbejdsdagen

Akuthjælp / Emergency / Notfâlle:

Dansk
English
Deutch
Et sensommerbillede 2020 fanget af Stima Milsøe

Grundejerforeningen Nordenbro af 15/3 1973 – Kløverbakken 11, 5260 Odense S – tlf.: 21 42 24 48 – mail@fredmosen.dk